WARMTELEKKAGES

Lekkage komt altijd ongelegen. U wilt dit dan zo snel mogelijk opgelost zien worden.

Met behulp van onze hoogwaardige thermografische camera, ook wel warmtebeeldcamera genoemd, kunnen wij warmte lekkages in een gebouw nauwkeurig in beeld brengen.

Tegenwoordig worden gebouwen goed geïsoleerd. Toch kan het voorkomen dat de isolatie niet goed is aangebracht is of deze door de jaren heen niet meer goed aansluit. Dit is met name een veel voorkomend probleem bij oudere woningen waarbij de open spouw later is opgevuld met isolatie.

Dit kan merkbaar zijn door een gevoel van tocht op bepaalde punten.

Het is ook mogelijk dat de isolatie verzakt is door waterlekkage via de spouwmuur. Hierbij kunnen wij dan aangeven waar de isolatie nog goed is en waar deze verzakt is.

Met onze hoogwaardige thermografische camera kunnen wij voor u de staat van de aangebrachte isolatie in kaart brengen.

Met een endoscoop kunnen wij, indien nodig, tevens in de spouw kijken op de punten waar we vermoeden dat de isolatie niet goed (meer) is. Hierbij boren we dan vaak een klein gaatje in de kruisvoeg waar we met de camerasonde door kunnen.

Deze techniek is het beste uit te voeren als de buitentemperatuur laag is. Dit kan vroeg in de ochtend zijn, maar in de winterperiode kan het naar gelang de weersomstandigheden vaak ook overdag.

Druppel

TOEGEPASTE TECHNIEKEN

Druktest
Kleurvloeistof
Thermografie
Leiding lokalisator