TECHNIEKEN

Hieronder vindt u een overzicht van de technieken die we bij Lekkagedokter hanteren.
Wij maken uitsluitend gebruik van eigen apparatuur.

Druktest

Bij drukmeting worden met behulp van een perspomp de leidingen op druk af geperst. Hiermee kan drukverlies in de water- of cv-leidingen worden waargenomen om te bepalen of deze lek zijn. De druk wordt afgelezen en middels een duurtest gecontroleerd op drukverlies.

Vochtmeting

Door middel van een diëlektrische vochtmeting worden bepaalde vochtpatronen achterhaald tot een diepte van ongeveer 3 cm. Met deze methode kan men de vloeren en wanden meten zonder de vloerbedekking of het behang te verwijderen. Zo kan worden vastgesteld waar zich het meeste vocht bevindt én of in een later stadium geforceerde droging van de vochtplek vereist is.

Rioolinspectie

Met een rioolcamera kunnen we de afvoeren inspecteren. Op deze manier kan men zelfs kleine fouten detecteren, zoals langsgroeven, breuken, doorboringen, barsten, deuken, vervuiling, obstakels, enz. Onze rioolcamera kan hierbij ook foto’s nemen die we in onze rapportage kunnen verwerken.Wij inspecteren afvoeren vanaf 40 mm t/m 110 mm die in het gebouw zijn aangebracht.

Thermografie

Infrarood geeft temperatuurverschillen weer. Een object kunnen wij zien door de weerkaatsing van de invallende lichtstralen. Hetzelfde object zendt ook warmtestralen uit die onzichtbaar blijven voor het menselijk oog. Het zijn deze warmtestralen die waargenomen worden door de infrarood camera.

De camera kan van deze temperaturen een beeld vormen en maakt het mogelijk om elk punt in dit beeld te analyseren. Hierdoor kan men vochtige muren, condensatiepunten, warmtebronnen, warmteverliezen, enz waarnemen. Dit geef ons de kans om verborgen lekken op te sporen.

Kleurvloeistoffen

Bij deze methode worden kleurstoffen in de leidingen of afvoeren gespoten om te kunnen opsporen waar het lek zich bevindt. Dit wordt voornamelijk toegepast voor rioleringen, maar ook op platte daken is dit toepasbaar. Deze methode kan worden uitgevoerd met UV licht, hierbij brengen wij een UV-kleurstof aan en vinden wij dit met onze UV Traceer lamp terug, ook als deze minimaal aanwezig is en met het oog niet zichtbaar is.

We beschikken over een 4-tal kleuren waardoor we meerdere testen gelijktijdig kunnen uitvoeren.

Tracergas

Traceergas is een gas bestaande uit 95% Stikstof en 5% Waterstof. Dit gas is 100% schadeloos voor mens, materialen en milieu. Door de samenstelling van het gas is het mogelijk deze op te sporen met special gasdetectie apparatuur.

De druk wordt van de leidingen afgehaald door de cv installatie los te koppelen. Al het water wordt uit de leidingen verwijderd en de leiding wordt onder druk gezet door er traceergas in te spuiten. Deze combinatie van gassen sporen wij op met behulp van onze gasdetectie apparatuur. Waar het gas de leiding verlaat is de plek waar het lek zich bevindt.

Rooktest

Ongewenste geuren in een woning zijn onaangenaam en hinderlijk.

Door het uitvoeren van een rooktest is het mogelijk te lokaliseren wat de oorzaak van deze onaangename geuren is en langs waar de geuren de woning binnendringen. Door het inbrengen van gedoseerde, onschadelijke rookimpulsen in de riolering is het mogelijk de oorzaak van de geurhinder te lokaliseren en te visualiseren. De rook wordt in de leiding gebracht en daar waar er lekken zijn zal de rook weer opduiken. Met deze rooktest kan u zelfs de kleinste lekken detecteren. Uitgangspunt is hierbij wel dat we een overdruk op het riool kunnen brengen.

Ook kunnen we een rooktest op een plat dak uitvoeren. Hierbij wordt onder hoge druk rook onder de dakbedekking geblazen waarbij de rook bij het lek naar buiten treedt.

Endoscopie

Endoscopie is eigenlijk een moeilijk woord voor “naar binnen” (endo) “kijken” (scopie). Deze techniek is zeer geschikt voor het opsporen van lekkages in moeilijk toegankelijke, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, afvoeren, etc. De endoscoop bestaat uit een (flexibele) slang met aan het uiteinde een camera. Hiermee kunnen wij dan via een beeldscherm zien wat zich in deze ruimte bevindt

Met behulp van een aangepaste endoscoop is het bovendien mogelijk om opname en foto’s te maken van het uitgevoerde onderzoek. Op deze manier verkrijgt men een permanente registratie van het onderzoek, wat belangrijk kan zijn bij de bespreking van het eindresultaat.

Deze techniek is zeer geschikt voor het opsporen van lekkages in moeilijk toegankelijke, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, afvoeren, etc. De endoscoop bestaat uit een (flexibele) slang met aan het uiteinde een camera. Hiermee kunnen wij dan via een beeldscherm zien wat zich in deze ruimte bevindt.

Leiding lokalisator

In de praktijk komt het vaak voor dat de exacte ligging van leidingen niet bekend is.

Door met een zender een frequentiesignaal over de leiding aan te brengen kan met de lokalisator het exacte verloop en ligging van deze leidingen waargenomen worden.

Komt men in de buurt van de leiding, dan duidt het toestel aan waar deze ligt.

Wanneer men korter bij de leiding komt, verschijnt deze op het scherm zodat men de exacte ligging en diepte kan bepalen.

Akoestiek

Lekkage in drukhoudende leidingen gaan vaak gepaard met een ruis. Dit geluid kan eventueel versterkt worden door de leiding op luchtdruk te zetten of een ultrasoon geluid aan toe te voegen. Dit geluid is dan op te sporen d.m.v. onze bodemmicrofoon waarmee elk geluid hoorbaar kan worden gemaakt en de lekkageplaats zo nauwkeurig mogelijk kan worden bepaald.

Luchtdichtheidstest - Techniek

Luchtdichtheidstest

Ook wel een blowerdoortest, luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting genoemd. Een blowerdoortest is een meting van de luchtdichtheid van gebouwen. De blowerdoortest wordt uitgevoerd in het te onderzoeken gedeelte van een gebouw. Door een onderdruk en overdruk te creëren, meten we het luchtverlies van het te meten object.