WATERLEKKAGES

Lekkage door openstaande kitnaden

We zijn ingeschakeld door een bewoner die last had van lekkage, wanneer er gebruik gemaakt werd van de douche. Er ontstond een vochtplek aan het plafond in de woonkamer.

We voeren een visuele inspectie uit in de douchehoek, deze is boven het schadegebied gesitueerd.

Om leidingen uit te sluiten, voeren we een druktest uit, maar meten hierbij geen drukverlies.

We zien dat de kitnaden erg matig zijn in de douchehoek. Met de Gann vochtmeter, meten we verhoogde vochtwaarden in de vloer rondom de draingoot.

Hierop hebben we de afvoer van de draingoot belast met zowel warm als koud water, maar krijgen hierop geen reactie. Vervolgens hebben we de douchevloer belast met contrastvloeistof en merken op dat het contrastvloeistof in de constructie trekt via de kitnaden rondom de draingoot en vloer.

Door verzadiging van de constructie begint het uiteindelijk te lekken uit het plafond.

We hebben het advies gegeven, om de douchehoek opnieuw te laten kitten door een gespecialiseerd bedrijf. Zodra dat is uitgevoerd, zal de vochtplek gaan drogen en kan de schade aan het plafond hersteld worden.

De bewoners waren erg blij met onze bevindingen. Zelf wouden ze de douche vloer al bijna openbreken om te achterhalen waar de lekkage zich bevond. Dit is na ons onderzoek gelukkig niet meer nodig.

TOEGEPASTE TECHNIEKEN

Druktest
Kleurvloeistof
Thermografie
Leiding lokalisator