LUCHTLEKKAGES

Lekkage komt altijd ongelegen. U wilt dit dan zo snel mogelijk opgelost zien worden.

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.

luchtdichtheid
Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit kan gevisualiseerd worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of rook(stiften). Wij hebben beide hulpmiddelen ter beschikking, waardoor wij u indien gewenst een visueel rapport kunnen bezorgen waarin aangegeven staat op welke plaatsen de luchtdichtheid van de woning verbeterd kan worden.

luchtdichtheidsmeting
Er zijn verschillende redenen om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren. Wanneer u een nieuwbouwwoning zet, kan u een test laten voeren op het moment dat de luchtdichting afgewerkt is. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen en dichten. Dit wordt moeilijker eenmaal de woning volledig afgewerkt is.

Een andere reden om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren is het verbeteren van de luchtdichtheid van je woning. Eigenlijk gaan het hier niet zozeer om een standaard luchtdichtheidsmeting, maar wel om de combinatie van de blowerdoor technologie met thermografie. Dit gebeurt bij voorkeur wanneer er een duidelijk temperatuurverschil is tussen de binnen- en de buitenomgeving. Hierbij wordt de blowerdoor gebruikt om de woning in onderdruk te plaatsen, en kan tijdens een rondgang met de thermografische camera visueel vastgesteld worden waar (koude of warme) lucht naar binnendringt. Hoe groter het temperatuurverschil, hoe gemakkelijker zwakke punten bloot komen te liggen. De beste resultaten bekomen we dan ook in de winter.

Energiebesparing
Indien u tijdens de bouw een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op. Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.

Druppel

TOEGEPASTE TECHNIEKEN

Druktest
Kleurvloeistof
Thermografie
Leiding lokalisator