Luchtdichtheidstest

Luchtdichtheidstest / Luchtlekkages

Ook wel een blowerdoortest, luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting genoemd. Een blowerdoortest is een meting van de luchtdichtheid van gebouwen. De blowerdoortest wordt uitgevoerd in het te onderzoeken gedeelte van een gebouw. Door een onderdruk en overdruk te creëren meten we het luchtverlies van het te meten object.

 

Doel van een blowerdoortest is om luchtlekkages te ontdekken in een gebouw. Door luchtlekkages ontstaat er een ongecontroleerde luchtstroming. Deze hebben invloed op:

 

 • Bij verwarmen en koelen
 • Verlies van energie
 • Er kan eerder inwendige condensatie ontstaan, wat ook nadelig is voor het binnenklimaat
 • De waterdichtheid van een object
 • De geluidsisolatie
 • De brandveiligheid van een woning / gebouw
 • De stofdichting kan verminderen

 

 

Enkele methoden van luchtdichtheidstest: Technieken

Blowerdoor

Luchtdichtheidsmeting volgens de BENG-eisen

De blowerdoortest speelt een grote rol bij de huidige BENG – eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouwen) omdat kierdichtheid / luchtdichtheid een belangrijk gegeven is bij energiezuinige gebouwen / woningen.

Wanneer een woning / gebouw in gebruik is genomen, is het veel moeilijker om op en nette betaalbare manier isolatie, kierdichtheid en ventilatie te corrigeren. Omdat isolatie, kierdichtheid en ventilatie de basis aspecten zijn, voor een energetisch, zuinig maar ook een gezond gebouw zijn, zijn er hulpmiddelen nodig om het te controleren, voordat het gebouw afgewerkt wordt.

 • De luchtdichtheid wordt gecontroleerd met een blowerdoortest. (A-meting). Aanvullend kan er gebruik gemaakt worden van een warmtescan (infrarood opname, thermografie)
 • De isolatie wordt gecontroleerd door een infrarood opname
 • De ventilatie wordt gecontroleerd met speciale apparatuur zoals debietmeters (Flowmeters)

 

Met de blowerdoortest meten we de "ongewenste" luchtverplaatsing tussen binnen en buiten, die door andere openingen gaan, dan door de daarvoor aangebrachte ventilatie openingen.

De volgorde van een blowerdoortest is als volgt:

 • Luchtdrukmetingen verrichten. (over- en onderdruk)
 • Luchtlekkages zoeken. (bij niet halen Epc – eisen)
 • Luchtlekkages afdichten. (door aannemer)
 • Eventueel een 2e meting verrichten.

De Meting

De volgende stappen worden globaal genomen om tot een goede meting te komen:

 

 • Bepaal het te onderzoeken gedeelte van een woning / gebouw
 • Sluit alle deuren en ramen
 • Sluit alle openingen (Open haard, afzuigkap, airco, mechanische ventilatie e.d.)
 • Schakel elektrisch aangedreven luchtverplaatsers uit ( Luchtverwarming, airco e.d.)
 • Open alle deuren in het te onderzoeken gedeelte zodat dit één grote ruimte wordt

 

De meting zelf vindt plaats door een deuropening te voorzien van een blowerdooropstelling. Dit is een frame met een zeildoek waar een ventilator in wordt aangebracht. De ventilator wordt aangesloten op een speciale drukmeter en wordt verbonden met een computer. De drukmeter meet de druk van de ventilator en de druk in de te meten ruimte. Met speciale software wordt het luchtverlies uitgerekend. De meetmethode is vastgelegd in NEN-EN 13828 en NEN 2686 en beoordelingsgrondslag van de SKH. Deze apparatuur dient gekalibreerd te zijn.

 

Naar “Qv10” en Qv10 kar, 

 

In het bouwbesluit staat dat de luchtdoorlatendheid de volumestroom is die ontstaat via kieren en naden tussen de verschillende bouwdelen in de thermische schil van een woning / gebouw bij een drukverschil van 10 Pascal. De zogenoemde Qv-10 waarde. De luchtdoorlatendheid wordt uitgedrukt in Dm3/s of wanneer de vloeroppervlakte wordt meegenomen, in Dm3/s,m2 (dus liter per seconde per vierkante meter). De luchtdoorlatendheid wordt tegenwoordig gesteld als qv;10 dat is gelijk aan qv10/m2 dus aan dm3/s,m2.

 

Voor een gebouw is die Qv;10 (Ov10/m2-waarde) als volgt:

 

Klasse 1              basis                            (qv;10) > 0,60 dm3/s,m2 (voldoet aan bouwbesluit)

Klasse 2              goed                            (qv;10) van 0,30 tot 0,60 dm3/s,m2 (Energiezuinige gebouwen)

Klasse 3              uitstekend                  (qv;10 < 0,15 dm3/s,m2 (passiefbouw zeer energie zuinig)

 

Duidelijk is dat klasse 2 en 3 zeer belangrijk zijn. Wanneer er gesproken wordt over de Qv-10,kar, is dit tot een inhoud van 500 m3 herleide Qv-10 waarde. In plaats van de waarde V50 wordt niet bij een overdruk van 50 Pa maar 10 Pa gemeten. Omzetten van deze waarden gaat als volgt:

 

Qv-10 waarde in dm3/s =1000/3600 , (V10-waarde) omdat de V10-waarde in M3/h wordt uitgedrukt (d.w.z. 1000dm3 / 3600 sec).

De Qv10/m2-waarde = 10/3600 (V10/A-waarde), omdat de V10/A-waarde in m/h wordt uitgedrukt (d.w.z 10dm / 3600 sec.)

Het onderzoeken van luchtlekkages

Wanneer het uit metingen blijkt dat er te veel lucht ontsnapt (of bij onderdruk te veel wordt aangezogen) is het zaak om de locaties aan te duiden waar de luchtlekkages zich bevinden. Daar zijn een aantal methoden voor om dit waar te kunnen nemen:

 

 • Thermografie: bij een minimaal verschil van 10 graden tussen de binnenzijde van het object en de buitenzijde, kunnen luchtlekkages waargenomen worden met een warmtebeeld camera.

 

 • Rookproef: Via rook uit een rook pen of rookgenerator kunnen we het binnendringen van rook waarnemen bij een onderdruk meting. Of het ontsnappen van rook bij een overdruk meting.

 

Van bovenstaande onderzoeksmethoden wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek kan de aannemer gericht luchtlekkages gaan dichten.

 

Thermo320-230
tekening1 320-230
Rookproef 320-230

Mogelijke plaatsen van luchtlekkages

 • Aansluitingen van kozijnen van ramen en deuren.
 • Vloerkieren.
 • Meterkast platen.
 • Kabeldoorvoeren.
 • Muurbeugel aansluitingen dakbeschot.
 • Doorvoeren rookgaskanalen en Wtw-units.
 • Doorvoeren afvoer- en waterleidingen.
Thermografie woonhuis

Het moment van de meting

Het beste tijdstip waarop meting kan worden uitgevoerd is niet vastgelegd. Wel lijken de momenten vlak voor de afbouw of oplevering van de woning het meest geschikt. Hierdoor kan de aannemer nog aanpassingen doorvoeren op het moment dat de woning niet voldoet aan de ontwerpeis. Zeker als er afspraken zijn gemaakt op het gebied van luchtdichtheid van de woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

TOEGEPASTE TECHNIEKEN